Esnek Çalışma Usul ve Esaslarına Aykırı Davranan İdareciler Uyarılmalıdır!

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN), Covid-19 ile mücadele kapsamında Kamu Çalışanlarına yönelik tedbirler ile ilgili 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine aykırı davranan idarecilerin uyarılmasına yönelik 81 İl Milli Eğitim Müdürlüklerine resmi yazı gönderdi.

Esnek Çalışma Usul ve Esaslarına Aykırı Davranan İdarecilerin Uyarılmasını İstedik.

Bilindiği üzere Covid-19 ile mücadele kapsamında Kamu Çalışanlarına yönelik tedbirler ile ilgili 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 14/04/2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu genelgeye istinaden bakanlığımızca da 2021 Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya ilişkin Usul ve Esaslar yayınlanmıştır.

Ancak; sendikamıza iletilen bilgilere göre bazı kurum amirlerince usul ve esaslarda yazılı “İdari izin verilenler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanlardan hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.” Hükmü gerekçe gösterilerek dönüşümlü ve uzaktan çalışmaya geçilmediği, geçilse bile bazı personellerin dönüşümlü veya uzaktan çalışmanın kapsamı dışında bırakıldığı, idari izinli sayılan personellerin yine “hizmetine ihtiyaç var” gerekçesiyle sürekli görev başında olması yönünde uygulamalara gidildiği müşahede edilmektedir.

Bu nedenle; 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine ve 2021 Covid-19 Kapsamında Esnek Çalışmaya ilişkin Usul ve Esaslara aykırı bir şekilde esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçmeyen veya bazı personellerini esnek çalışmanın kapsamı dışında bırakan, özellikle idari izinli sayılması gereken personellere (hizmetine ihtiyaç duyulan belirli zamanlar hariç) keyfi olarak sürekli görev yaptırmak isteyen okul/kurum/ilçe yöneticilerinin uyarılması hususlarında sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığı’na ve 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne resmi yazılarımız gönderilmiştir.

Yazıyı Derecelendir
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.